Curriculum Vitae

Krzysztof Karczewski

Gostyń 28

72-405 Świerzno

tel.: 725 569 419

e-mail: krzysztof-karczewski@wp.pl

Data urodzenia: 22.VI.1980

 

Miejsce urodzenia: Kamień Pomorski

 

Znajomość języków:

– język angielski (w stopniu komunikatywnym),

– język rosyjski (w stopniu komunikacyjnym)

 

Wykształcenie: doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce

– 11.III.2014: stopień doktora nauk społecznych nadany uchwałą Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

– 04.III.2014: obrona rozprawy doktorskiej przed Komisją Doktorską Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

– 17.I.2008: otwarcie przewodu doktorskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Seminarium doktoranckie pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Sielskiego (Akademia im. Jana Długosza, Instytut Nauk Politycznych).

– 1999 – 2004: Studia wyższe, dzienne na kierunku Politologia (specjalizacja Administracja, zarządzanie i marketing polityczny) na Uniwersytecie Szczecińskim – Instytut Politologii i Europeistyki. Dyplom magistra z wynikiem bardzo dobrym.

– 1995 – 1999: Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim.

Doświadczenie zawodowe:

29.IX.2017 – 29.XII.2017: staż na stanowisku pracownika biurowego w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kamieniu Pomorskim – obowiązki zawodowe:

– przygotowanie i redagowanie artykułów promocyjnych Stowarzyszenia.

10.IX.2007 – 06.VI.2011: praca na pełnym etacie w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie na stanowisku koordynatora Działu Promocji i Turystyki – obowiązki zawodowe:

– współredagowanie strony internetowej gminy Dziwnów,

– tworzenie planu marketingu terytorialnego gminy Dziwnów,

– współredagowanie gazety samorządowej „Nowy Dziwnów”,

– organizowanie targów promujących gminę Dziwnów w Polsce (m.in. targi w Jeleniej Górze, Poznaniu),

– przygotowywanie folderów promujących walory turystyczne,

– utrzymywanie kontaktów z prasą lokalną i regionalną, mieszkańcami, środowiskami lokalnymi, przedstawicielami biznesu i turystami w celu poprawnego wizerunku Urzędu Miejskiego w Dziwnowie,

– organizowanie uroczystości związanych z świętami państwowymi,

– przygotowanie i redagowanie różnych artykułów promocyjnych gminę Dziwnów.

II.2005 – VI.2007: nauczyciel akademicki w:

– Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego – prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Stosunki Międzynarodowe (przedmiot Teoria Stosunków Międzynarodowych),

– Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego – prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Wywiad Konkurencyjny (przedmiot Decydowanie Polityczne),

– Zakład Politologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Politologia (przedmiot Teoria Polityki).

 

Szkolenia zawodowe:

 

– Trening podejmowania decyzji i radzenia sobie z ryzykiem – Międzyzdroje, 29.01.2009 r.

– Komunikacja z klientem – Wolin, 24.02.2009 r.

– Zamówienia „małe” w zamówieniach publicznych – procedury udzielania zamówień poniżej 14.000 euro – Szczecin, 06.03.2009 r.

– Status prawny urzędnika samorządowego – Wolin, 02.04.2009 r.

– Użytkownik podpisu i dokumentu elektronicznego – Międzyzdroje, 12.06.2009 r.

– Zastosowanie protokołu dyplomatycznego i etykiety w praktyceŚwinoujście, 29.01.2010 r.

 Wydatki strukturalne jednostek sektora publicznego – Międzyzdroje, 05.04.2010 r.

 

Umiejętności:

 

– obsługa oraz biegła znajomość MS Office (Excell, Power Point, a w szczególności Word),

– obsługa urządzeń biurowych,

– umiejętność sprawnego i efektywnego korzystania z Internetu,

Predyspozycje:

– dbałość o szczegóły – koncentracja na szczegółach przy zachowaniu wymaganych standardów,

– kreatywność,

– pracowitość;

– sumienność,

– samodyscyplina,

– samodzielność,

– dyspozycyjność,

– odpowiedzialność,

– komunikatywność,

– umiejętność pracy w zespole,

– wysoka kultura osobista,

 

Zainteresowania:

 

Sztuka, malarstwo, poezja, muzyka, film, dobre książki, podróże i krajobrazy (szczególnie Europy Północnej i Rosji).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).