O mnie

Witam Państwa!

Urodziłem się w 1980 roku, jestem doktorem nauk społecznych i absolwentem Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Obroniłem moją rozprawę doktorską w dniu 4 marca 2014 roku przed Komisją Doktorską Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Mój tytuł tejże pracy to „Doktryna Trzeciej Pozycji a eurazjatyzm Aleksandra Dugina jako wizje alternatyw wobec demokracji liberalnej. Analiza porównawcza”. Jestem autorem książek: „Tradycja, imperium, geopolityka. Eurazjatyzm w ujęciu Aleksandra Dugina jako alternatywa wobec liberalizmu oraz demokracji liberalnej” (Toruń 2017) i „Miecz i Krzyż. Doktryna polityczna Trzeciej Pozycji i jej geneza na tle zjawiska terceryzmu” (Warszawa 2019). Specjalizuję się w zakresie politologii religii, geopolityki, historii doktryn politycznych oraz współczesnej myśli politycznej. W szczególności moimi obszarami badań są: historyczna i współczesna rosyjska myśl polityczna, radykalizm polityczny, zjawisko „sojuszu ekstremów” i myśl radykalnej prawicy, radykalnej lewicy i tych ruchów i organizacji, które wymykają się z osi prawica – lewica. Publikowałem liczne artykuły m.in. w „Pro Fide, Rege et Lege”, „Studiach nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, „Atheneum. Polskie Studia Politologiczne”, w książkach zbiorowych: „Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych” pod red. B. Grotta i „Polityka jako wyraz lub następstwo religijności” pod red. R. Michalaka.

W wolnych chwilach czytam dobre książki, oglądam filmy, słucham niezależnej muzyki, biegam i interesuję się podróżami, a także krajobrazami Europy Północnej i Rosji.