Moje osiągnięcia

Osiągnięcia naukowe i zawodowe:

 

  1. Moje rozprawa doktorska pt. Doktryna Trzeciej Pozycji i eurazjatyzm Aleksandra Dugina jako wizje alternatyw wobec demokracji liberalnej. Analiza porównawcza, promotor: prof. dr hab. J. Sielski, recenzenci: prof. dr hab. J. Bartyzel, prof. dr hab. A. de Lazari. Obroniłem tę dysertacja w dniu 04.III.2014 r. przed Komisją Doktorską Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Owa dysertacja jest wynikiem moich długoletnich zainteresowań naukowych nad wybranymi, antyliberalnymi doktrynami wymykającymi się z osi lewica – prawica (tj. Trzecia Pozycja), które podjąłem się i umiejętnie rozwijam już na od studiów magisterskich Uniwersytetu Szczecińskiego.
  1. Moje trzy monografie:

– Karczewski K., Ani liberalizm, ani marksizm. Koncepcje ideowo-polityczne współczesnego polskiego narodowego radykalizmu na przykładzie Narodowego Odrodzenia Polski, Szczecin 2015, https://pl.scribd.com/doc/297083132/K-karczewski-NOP – stanowiąca tzw. e-book (recenzje wydawnicze: prof. dra hab. Jacka Bartyzela i prof. dra hab. Jerzego Sielskiego);

– Karczewski K., Tradycja, Imperium, Geopolityka. Eurazjatyzm w ujęciu Aleksandra Dugina jako alternatywa wobec liberalizmu i demokracji liberalnej, monografia w druku (recenzje wydawnicze: prof. dra hab. Jacka Bartyzela i prof. dra hab. Jerzego Sielskiego);

– Karczewski K., Miecz i Krzyż. Doktryna polityczna Trzeciej Pozycji i jej geneza na tle zjawiska terceryzmu, monografia w przygotowaniu (recenzje wydawnicze: prof. dra hab. Jacka Bartyzela i prof. dra hab. Jerzego Sielskiego).

  1. Po ukończeniu studiów magisterskich prowadziłem zajęcia dydaktyczne na poszczególnych kierunkach:

– przedmiot Teoria Stosunków Międzynarodowych na kierunku Stosunki Międzynarodowe w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowego Uniwersytetu Szczecińskiego;

– przedmiot Decydowanie Polityczne na kierunku Wywiad Konkurencyjny w Instytucie Politologii Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego;

– przedmiot Teoria Polityki na kierunku Politologia w Zakładzie Politologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Na powyższych zajęciach dydaktycznych zachęcałem studentów do zgłębiania swojej wiedzy i dzieliłem z nimi moją najważniejszą dla mnie pasją, czyli nauką.

  1. Jestem członkiem Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, a od roku 2011 jestem członkiem Komisji Rewizyjnej tegoż Oddziału.
  1. Pozyskałem grant promotorski pod kierownictwem prof. Jerzego Sielskiego pn. Doktryna Trzeciej Pozycji w Polsce i eurazjatyzm Aleksandra Dugina jako wizje alternatyw wobec demokracji liberalnej. Analiza porównawcza (grant nr 3397/B/H03/2008/35).
  1. Liczne artykuły naukowe, opublikowane w czasopismach naukowych, m.in. w „Pro Fide, Rege et Lege”, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, „Atheneum” i w książkach pokonferencyjnych, m.in. „Konserwatyzm na Podlasiu” pod red. P. Georgica, „Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy” pod. red. K. Kowalczyka i Ł. Tomczaka, „Polityka jako wyraz lub następstwo religijności” pod red. R. Michalaka.
  1. Wykłady na wielu konferencjach naukowych:

– 29.X.2004, Białystok, Katedra Politologii Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku: Współczesny konserwatyzm w Polsce. Tytuł referatu: Narodowe Odrodzenie Polski jako reprezentant rewolucji konserwatywnej w Polsce.

– 16-18.V.2006, Międzyzdroje, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego: Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy. Tytuł referatu: Wizje państwa w koncepcjach ideowo-programowych wybranych polskich ugrupowań nacjonalistycznych.

– 26-28.10.2007, Kulice, Akademia Europejska Kulice-Kulz: Deficyt demokracji czy reprezentacja z zakłóceniami?. Tytuł referatu: Koncepcje gospodarcze współczesnej polskiej skrajnej prawicy na przykładzie Narodowego Odrodzenia Polski.

– 21-22.V.2015, Toruń, II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Tytuł referatu: Tat twam asi. Pojęcie „manifestacjonizm” w ujęciu Aleksandra Dugina a jego tworzenie podstaw duchowych dla współpracy między Rosją a Azją.

– 18-20.V.2016, Toruń, III Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Tytuł: Termin „kreacjonizm” i jego wpływ na stosunki Rosji ze światem islamskim w optyce Aleksandra Dugina.

– 18-19.V.2017, Toruń, IV Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Tytuł: Zen i szkoła Czystej Ziemi.

w 26-28.10.2007 w Kulicach, 16-18.V.2006 w Międzyzdrojach, 18-20 maja 2016 r. w Toruniu (III Międzynarodowy Kongres Azjatycki).

  1. Pracowałem na pełnym etacie w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie na stanowisku koordynatora Działu Promocji i Turystyki. Uczestniczyłem wtedy w licznych szkoleniach zawodowych, m.in. odnośnie do treningu podejmowania decyzji i radzenia sobie z ryzykiem, statusu prawnego urzędnika samorządowego czy zastosowania protokołu dyplomatycznego i etykiety w praktyce.